Įsigydami LANKYTOJO BILIETĄ prisidėsite prie Kuršių nerijos kraštovaizdžio išsaugojimo!!!
GAMTA / Draustiniai

Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje yra 5 žemiau išvardinti kraštovaizdžio draustiniai:

Parnidžio kraštovaizdžio draustinis 

Parnidžio kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti unikalių, mišku apsodintų, iš dalies pustomų didžiųjų kopų ir pamario palvės su marių mergelio (gitijos) išeigomis gamtinį kompleksą.
 
168,90 ha ploto Parnidžio kraštovaizdžio draustinis pasižymi estetiškai vertingu kraštovaizdžiu, kuriame išryškėja šiaurinėje dalyje kalnapušėmis apželdintas, pietinėje - pustomas smėlio kopagūbris. Tai vienintelė vieta nacionaliniame parke, kur iki šiol išlikusi pustomų kopų grandinė. Draustinyje įrengtas 1,8 km ilgio Parnidžio pažintinis takas. 
 
Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje auga šie Lietuvos Raudonosios knygos atstovai: pajūrinė širdažolė (Centaurium littorale), pajūrinė zunda (Eryngium maritimum), tamsialiapis skiautalūpis (Epipactis atrorubens Bessertas); čia peri dirvoninis kalviukas (Anthus campestris). 
 
Pustomos kopos ypač jautriai reaguoja į žmonių lankymąsi. Mokslininkų paskaičiavimais, kiekvienas žmogus lipdamas arba leisdamasis stačiais kopų šlaitais, žemyn nustumia kelias tonas smėlio. Žmogaus ir vėjo dėka nuostabios nerijos kopos metai iš metų žemėja. Nacionalinio parko direkcija, norėdama kuo ilgiau išsaugoti didžiąsias smėlio kopas, išskiria atskiras teritorijas, kuriose vaikščioti griežtai draudžiama - tai Parnidžio kopos šlaitai. Viena populiariausių lankytinų vietų Nidos apylinkėse ant Parnidžio kopos viršūnės įrengta apžvalgos aikštelė. Čia 1995 m. pastatytas saulės laikrodis, kurio stela yra išmarginta kalendorinių švenčių simboliais, nukopijuotais nuo XVII a. medinių runų kalendorių, horizontalios granito plokštės žymi mėnesius bei saulėgrįžų ir lygiadienų datas. Šios idėjos autorius architektas R. Krištapavičius, skulptorius K. Pūdymas, astronominius skaičiavimus atliko R. Klimka. Po 1999 m. per Kuršių neriją praūžusio uragano iš 200 t svorio ir 12 m aukščio laikrodžio stelos liko stovėti tik pusė. 2011 m. Saulės laikrodis rekonstruotas, jį papildė trys dekoratyvinės skulptūros - „Žiemos saulėgrįža“, „Pavasario lygiadienis“, „Rudens lygiadienis“. Vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai - Kuršių nerija yra vienintelė vieta Lietuvoje, kur saulė leidžiasi ir teka nuo vandens paviršiaus.
 
Šiaurinėje Parnidžio kopos papėdėje plyti Tylos slėnis. Tai rami, kopų apsupta vieta. Pietinėje draustinio dalyje, kopų vingio lomoje yra Mirties slėnis. Čia 1870-1872m. veikė karo belaisvių prancūzų stovykla. Vokiečių prižiūrimi kaliniai daugiausia dirbo kopų apželdinime. Stovykloje gyvenimo sąlygos buvo ypač blogos, daug prancūzų belaisvių mirė.
 
Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje yra vieta, kur 1933 m. buvo įkurta Aeroklubo sklandymo mokykla. Ji egzistavo iki 1939 m., kuomet Klaipėdos kraštas buvo okupuotas Vokietijos. 1939 – 1943 m. šioje vietoje sklandė būsimieji vokiečių karo lakūnai. Dabar iš mokyklos pastato beliko tik pamatai, o šalia buvęs aerodromas apaugo medžiais. Apie čia buvusią sklandytojų mokyklą primena 1979 m. pastatyta simbolinė angaro arka ir paminklinis akmuo. 
 
 

Parnidžio karštovaizdžio draustinis, nuotr. KNNP archyvas

 

Karvaičių kraštovaizdžio draustinis

Karvaičių kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti vaizdingą Karvaičių kraštovaizdžio apylinkės gamtinį kompleksą su didžiojo kopagūbrio aukščiausiomis lietuviškoje nerijoje Vecekrugo, Karvaičių ir Preilos kopomis, raiškiais pamario kyšuliais (ragais), kauburiuotąja ir duburiuota pamario bei mišku apaugusia kauburiuotąja ir lygumine pajūrio palve, pajūrio apsauginiu kopagūbriu ir smėlynais, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietes, Europos bendrijos svarbos buveines.
 
Karvaičių kraštovaizdžio draustinio plotas – 2985,28 ha.  Jam priklauso kalnine pušimi apaugusios Giedružės, Preilos, Karvaičių, Skirpsto kopos, kurių aukštis apie 60 m, ir aukščiausia visoje nerijoje (67,2m) Vecekrugo (Senosios smuklės) kopa. Jos pavadinimas kilęs nuo kuršiško "vece" - "senas" ir "kruogs" - "smuklė", primenantis kopos papėdėje buvusią smuklę. Visa kopa apaugusi kalninės pušies masyvais. Nuo viršūnės galima pamatyti taip pat šiam draustiniui priklausančius, į Kuršių marias nusitęsusius Didįjį ir Mažąjį Preilos, Ožkos, Pervalkos, Žirgų, Garbės ir Bulvikio ragus.
 
Draustinyje gausu Lietuvos Raudonosios knygos atstovų: čia auga pavasarinis vikis(Vicia lathyroides), pajūrinė zunda (Eryngium maritimum), ankstyvoji smilgenė (Aira praecox), tyrulinė erika (Erica tetralix L.), pajūrinė širdažolė (Centaurium littorale Gilmour) ir kt.; peri urvinė antis (Tadorna tadorna) ir net kelios jūrinių erelių(Haliaeetus albicilla) poros.
 
Bulvykio ragas - plačiausia Kuršių nerijos pusiasalio vieta, siekianti 3,8 km. Manoma, kad rago ir šalimais esančios įlankos pavadinimas kilo nuo kuršiškos pavardės Bulvikis. Tačiau egzistuoja ir dar vienas šio vardo kilmės aiškinimas: švedų kalboje žodis "bolja" reiškia "banga", o "vik" - "įlanka", tad gali būti, kad Bulvikio pavadinimas yra švediškos kilmės. Prieš apželdinant didžiąsias kopas, Bulvikio ragas labai greitai augo: 1837-1910 m. kasmet pailgėdavo vidutiniškai 7 m. Šiuo metu vyksta atvirkštinis procesas - ragas plaunamas marių srovių, jis nepaliaujamai mažėja.
 
Nuo Bulvikio rago ir įlankos atsiveria puiki Kuršių marių pakrančių panorama, matosi Ventės ragas. Esant geram matomumui kita Kuršių marių pakrantė atrodo ranka pasiekiama, tačiau šis įspūdis apgaulingas: marių plotis tarp Bulvikio ir Ventės ragų siekia daugiau nei 8 km, o gylis apie 3 m.
 
Kraštovaizdžio draustinio šiaurinėje dalyje, tarp Preilos ir Pervalkos, stūksantis Karvaičių kalnas saugo vieną tragiškiausią Kuršių nerijos kaimų užpustymo istoriją. Iki 1797 m. kalno vietoje buvo Karvaičių kaimas, kurio gyventojai traukdamiesi nuo smėlio pustymo, net kelis kartus kėlėsi iš vienos vietos į kitą. Tačiau ir naujoji vieta Karvaičių įlankos pakrantėje jų neišgelbėjo. Po ilgos ir nesėkmingos kovos su smėliu, po to, kai buvo užpustyta Karvaičių bažnyčia, žmonės paliko kaimą. Dalis jų persikėlė į Juodkrantės pietinį pakraštį, dalis į Nidą ir Naglius (Agilą). Užpustytas Karvaičių kaimas - tai vieno žymiausių XIXa. pradžios tautosakininko ir poeto, Karaliaučiaus universiteto profesoriaus Liudviko Gedimino Rėzos (1776-1840 m.) gimtinė. Jis pirmasis 1818 m. išleido K.Donelaičio "Metus", vėliau - pasakėčias, 1825 m. paskelbė pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį "Dainos". L.G.Rėzai atminti 1979 m. ant Skirpsto kopos, šalia Pervalkos gyvenvietės, pastatytas paminklas (dailininkas E.Jonušas). 
 
 
Vecekrugo kalnas, nuotr. KNNP archyvas
 
 
Garnių kalno kraštovaizdžio draustinis
Garnių kalno kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti ypatingą mokslinę vertę turinčias Juodkrantės apylinkes su sengire apaugusiomis parabolinėmis kopomis, raiškiu Avinkalnio kyšuliu (ragu), lygumine pajūrio ir padrėkusia pamario palve, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietėmis, Europos bendrijos svarbos buveinėmis.
 
Garnių kalno kraštovaizdžio draustinio plotas - 250,09 ha. Šis draustinis įsiterpęs tarp Juodkrantės rekreacinės zonos ir Naglių gamtos rezervato.
 
Avių kalno arba Avikalnio pavadinimo kilmė aiškinama įvairiai. Anuomet, žvelgiant nuo Kuršių marių pusės, kalno kontūras buvo panašus į avies galvą. Kita versija susijusi su garsų asimiliacija ir vertimu, kai iš vokiško kalno pavadinimo Schapen (Berg) (1796 m. žemėlapyje), ilgainiui pavadinimas pakito į Schafen (Berg), kas vokiečių kalboje reiškia Avis. Treti tiki, jog ant šio smėlio kalno ganėsi avys. Ant Aviklanio viršūnės įrengta apžvalgos aikštelė, nuo kurios matyti Avikalnio rago palvės kompleksas bei viena gražiausių Kuršių nerijos panoramų – slėnis, Pilkosios (Mirusios) kopos Naglių gamtos rezervate, Juodkrantės sengirės fragmentai. Avikalnį lengviausiai pasieksite automobiliu, važiuodami nuo Klaipėdos pusės 23-ajame kelio Klaipėda – Nida kilometre, dešinėje kelio pusėje.
 
Garnių kalno kraštovaizdžio draustinyje sutinkami šie Lietuvos Raudonosios knygos atstovai: augalai - gebenlapė veronika (Veronica hederfolia L.); paukščiai - sketsakalis (Falco subbuteo), uldukas (Columba oenas L.); žinduoliai - ūdra (Lutra lutra L.), šermuonėlis (Mustella erminea).

Draustinyje įsikūrusi didžiausia Lietuvoje pilkųjų garnių ir didžiųjų kormoranų kolonija, kurią galite stebėti įrengtoje apžvalgos aikštelėje.

Apžvalgos aikštelė ant Avikalnio, nuotr. KNNP archyvas

 

Raganos kalno  kraštovaizdžio draustinis

Raganos kalno kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti ypatingą mokslinę vertę turinčias Juodkrantės apylinkes su sengire apaugusiomis parabolinėmis kopomis, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietėmis, Europos bendrijos svarbos buveinėmis. Raganos kalno kraštovaizdžio draustinio plotas - 202,17 ha.  Didelius plotus užima sengirių liudininkas šiaurinė linėja (Linnaea borealis). Čia auga į Lietuvos Raudonąją knygą įrašyti meškinis česnakas (Allium ursinum), miškinė mėta (Mentha longifolia).   

 

Alksnynės kraštovaizdžio draustinis

Alksnynės kraštovaizdžio draustinio tikslas – išsaugoti Alksnynės kraštovaizdžio apylinkės gamtinį kompleksą su apželdintu volinės formos didžiuoju kopagūbriu, kauburiuotosios ir duburiuotos pamario bei mišku apaugusio pajūrio palvės kauburynu, pajūrio apsauginiu kopagūbriu ir smėlynais, į Lietuvos Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių radavietes, Europos bendrijos svarbos buveines. Alksnynės kraštovaizdžio draustinio plotas - 2112,36 ha. 

Anksnynės kraštovaizdžio draustinyje auga šios Lietuvos Raudonosios knygos rūšys: smiltyninė druskė (Salsola kali), baltijinė linažolė (Linaria loeselii), pajūrinė širdažolė (Centaurium littorale), lininė žarotūnė (Radiola linoides), tamsialapis skiautalūpis (Epipactis atrorubens), dirvinis česnakas (Allium vineale), blizgantysis snaputis (Geranium lucidum). Saugomi Lietuvos Raudonosios knygos grybai: smiltyninis ausūnis (Peziza ammophila), tikrinis blizgutis (Ganoderma lucidum).  

 Siekiant išsaugoti unikalų kraštovaizdį, KNNP teritorijoje draudžiama...


Renginių kalendorius
D.U.K
6. Kur galima užsisakyti ekskursiją po Kuršių nerijos nacionalinį parką?

KNNP Lankytojų centruose galima užsisakyti gido paslaugas


Draugai
 

 

   

 

Banners
 • babe picture gallery blowjob
 • special teen sex
 • pictures of zab judah wife
 • uncensored young pussy
 • girl having sex with moneky
 • black blonde free xxx
 • wife swapping sex gallerys
 • hot young anime girls
 • mcdonalds teen sex scandal video
 • filipina girls nude pics
 • Most famous sex scenes
 • biggest black cock in her ass
 • oral sex and grandmom
 • young shirtless girls
 • free xxx movies online asian
 • japan movie stream
 • free videos amateur
 • best youngest fuck
 • pictures of vanessa naked uncensored
 • sexy anal torture
 • pics of male teen body builders
 • free video best blowjob ever
 • Small tits streaming
 • girl sexy massage
 • free girls pooping videos
 • teen pool blowjob
 • girl mad with creampie video
 • Videos lesbian sex
 • ebony lesbians with fat ass
 • kick ass full movie free
 • hardcore sex bsites
 • hi definition video erotic premium
 • harley davidson chicks
 • medical orgasm video exam enema
 • kari sweets girls gone wild pussy
 • Hot girls in a shower
 • free movie of girls squirting
 • young amateur couple videos
 • girls showing boobs in public
 • free naked indian girls pictures
 • girl pees on penis durring sex
 • zastonj sex xxx
 • xxx free sex pmg
 • adult pussy sex
 • best rated shemale videos barbie woods
 • Ram teri ganga maili sex scene
 • Huge ass white
 • teen titan sex video
 • teenaged girls pics
 • amateur with sewn pussy
 • Hairy tiny tits
 • girls sex etc
 • babes teens blondes galleries
 • girl makes boys suck cock
 • sex couples xxx
 • amateur sex video posts and logs
 • Sexy teens grinding
 • Sexy naked strip
 • play with nipples pictures
 • teen girls with bulging veins
 • lactating tits movies
 • pussy wearing nylon stockings
 • amature teen asshole pictures
 • sexy hot lesbian
 • wife loose pussy
 • teenager pussy big black cock
 • asian anal beads magic marker lines
 • hairy pussy abey winters
 • Private sex videos
 • free amateur men video
 • home mother inlaw fucking sex movies
 • Sexy teens legs
 • rubber doll fuck photo
 • origin of anal sex
 • star search free video kristina lee
 • Jill hennessy sex scene
 • Nude kareena photo
 • girls glasses anal
 • very young boy girl
 • girls black cardigan size
 • straight first time anal video stream
 • japanese wife business man sex forced
 • pussy pics
 • guys easting pussy
 • petite nude girla free photo galleries
 • picture erect nipples
 • teen couples first time sex xhamster
 • hpv and lesbian sex
 • small breasted teen girls
 • tiny teen anal
 • the sexually confident wife
 • free filthy sexy hot xxx
 • teen lesbian thumbnails
 • private pussy exam
 • girlfriend good blowjob
 • hot swingers movies
 • tampon video sex
 • girls sucking tits
 • naked chicks
 • asian pussy shaving
 • flexable teen anal sex video
 • dys little girl teenage sex tape
 • albino black sheep video downloads
 • cunts ass pussy
 • raven riley hardcore video
 • amateur teen asian couple
 • free latinas erotic sex picks
 • hiv from oral sex
 • dicks and shaved pussy
 • young babysitter hardcore
 • self suck girls
 • mature hairy sex pictures
 • real school girl young pussy
 • amature fettish hardcore
 • true amerticas pussy
 • lesbian sex vidos
 • jaden lava exploited black teens
 • camera in pussy pics
 • step mother naked pics
 • Kim possible naked sex
 • puerto rico ass galleries
 • white chicks licking black crack torrents
 • asian kinky sex
 • youmg black pussy
 • mom and girls
 • amateur tube video sharing
 • sex dick fuck pussy
 • embarrased girl masturbating for boyfriend video
 • girl on girl male
 • pitchers of ba air girls
 • free latin hardcore
 • lesbian big fat chicks
 • busty she male anal oral
 • free thumbs d video
 • shemale video fetish video kinky sex
 • mom young boy xxx vids
 • sexy blonde hips
 • erotic stories soccer team wife
 • free amatur sex vids
 • thong bubble butt pics
 • eztreme young tube
 • pussy orgasm denial
 • bikini scam sex
 • extreme beatings xxx
 • weirdest thing put in pussy
 • spanking school girl
 • cameron amateur teen kingdom lingerie
 • the joys of bi mmf sex
 • interracial anal compilation
 • old dikes young girls
 • pictures of cum shots on tits
 • sexy adult woman diaper babes
 • crowd sex movies
 • free xxx shemale
 • zac effron vanessa hudgens bikini pics
 • Naturist teen nude
 • mom son sex video slut load
 • shemale bikini pics
 • mature pusst pictures
 • black girls thick
 • interview black fuck wrong video
 • school girls fuck teaches
 • Lanka sex xxx
 • busty booty tits black videos
 • horney teens video
 • lick hot pussy
 • sex very young
 • japanese shemale sm
 • mandy star asian
 • Raven symone fake nude pics
 • Chubby teen stripping
 • filetype kraftwerk young girls vilnius
 • slutty young girl
 • Lesbian pussy bumping
 • asian school girls fucked
 • free young russian girls
 • charming naked teens
 • video of sex with prostitue
 • Natural nude pics
 • cpe petite marine
 • ultra tight pussy
 • Emma stone sex scene
 • Hot girls home
 • Interracial wife xxx
 • big black butt fucking
 • free pictures amateur facials
 • fuck movie tube
 • Natalie portman sex scene
 • nude philippine girl pictures
 • free houswife pussy videos
 • He kissed the girl
 • free movies to watch online
 • surprised anal fuck
 • xxx stockings pussy fetish movies
 • asian tittyfuck thumbnail gallery
 • free movies big tits
 • Oral sex online
 • hardcore college girls sex
 • amauter wife videos
 • black mature escort waterford ireland
 • free hardcore pic hutner
 • Nylon lesbian videos
 • wild young boy and girl sex
 • asian girls forums
 • sauna girl pics
 • erotic stries pictures
 • Teens girl pussy
 • husband and wife sex change
 • planet katie nude pussy
 • free real amatuer videos
 • ffm on bangbus gallery
 • really huge dicks fucking small pussy
 • Teen angels video
 • Sex indian gallery
 • japanese schoolgirl shemale gallery
 • indian erotic stories pictures
 • amateur photography naked women wife
 • teens anal pictures
 • Naked male teenager
 • extreemly young girls naked
 • lee petite stretch capris
 • free gang bang sex video
 • video casero amateur
 • naked jennifer tilly pictures
 • hannah hilton fuck movies
 • young pussy slammed
 • fat japanese blowjob
 • mature agorie sex tubes
 • girlfriend teen sex video
 • watch full movies online
 • alicia keys playing with her pussy
 • mle anal sex
 • free virgin lesbian
 • Big boobs girls nude
 • cute anal girls
 • teen japanese girl
 • young chubby fuck movie galleries
 • wet black pussy from namibia
 • xxx farm mature
 • ray j free sex video
 • pussy tiffani amber
 • cte young schoolgirls anal
 • short chubby young girl pics
 • amateur old women sex movies
 • erotic lingerie pictures
 • watching wifes fuck
 • African hot girls