ŠIUO METU SVETAINĖ TVARKOMA, VISAS TURINYS PERKELIAMAS Į WWW.NERIJA.LRV.LT
GAMTA / Natura 2000
1979 ir 1992 metais priimtos dvi pagrindinės ES gamtos apsaugos direktyvos - "Laukinių paukščių apsaugos" ir "Gamtinių buveinių ir gyvūnijos bei augalijos apsaugos" (dažniausiai vadinamos Paukščių ir Buveinių direktyvomis). Šios direktyvos numato retų, nykstančių ar dėl kitų priežaščių ypač vertingų buveinių ir augalų bei gyvūnų rūšių apsaugą. ES šalys narės numato direktyvose išvardintų rūšių apsaugą savo teritorijoje, parenka joms specialias saugomas teritorijas. Ši direktyva yra teisinis "Natura 2000" pagrindas.
 
"Natura 2000" - tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, padengiantis didžiąją Europos saugomų teritorijų dalį. Šis tinklas jungia trapiausias ir vertingiausias natūralias ES buveines bei rūšis, kurios ypatingai svarbios visos Europos biologinei įvairovei.
 
Saugomų buveinių tipai Kuršių nerijos nacionaliniame parke: 1150 Lagūnos;  2110 Užuomazginės pustomos kopos; 2120 Baltosios kopos; 2130 Pilkosios kopos; 2140 Kopų varnauogynai; 2170 Kopų gluosnynai; 2180 Medžiais apaugusios pajūrio kopos; 2190 Drėgnos tarpkopės; 2320 Pajūrio smėlynų tyruliai.
 
Kuršių nerijoje peri Europoje nykstančių rūšių paukščiai. Lietuva įsipareigojo išsaugoti jūrinio erelio (Haliaetus albicilla), lygutės (Lullula arborea), dirvoninio kalviuko (Anthus campestris) perimvietės pajūryje.

Lygutė (Lullula arborea) (nuotrauka G. Gražulevičiaus)

Baltijos jūros priekrantė ir šiaurinė Kuršių marių dalis ties Kuršių nerija yra svarbi migruojantiems bei žiemojantiems vandens paukščiams. Baltijos jūros priekrantėje žiemoja: nuodėgulės (Melanitta fusca), rudakakliai narai (Gavia stellata), didieji dančiasnapiai (Mergus merganser), alkos (Alca torda) ir kitos ES saugomos rūšys. Kuršių marių šiaurinėje dalyje migracijų metu sustoja maitintis gausūs gulbių pulkai.

Žiemos metu stebimi mažieji kirai (Larus minutus), klykuolės (Bucephala clangula), mažieji dančiasnapiai (Mergus albellus), rudagalvės antys (Aythya ferina) ir kitos paukščių rūšys. Šaltuoju metų laiku ši teritorija svarbi didžiųjų dančiasnapių ir jūrinių erelių žiemavietė.


Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
9. Kur aš galėčiau išsinuomoti dviratį Kuršių nerijoje ir ar yra čia dviračių trasa / takas ?

Parke yra įrengta 51 km ilgio Pajūrio dviračių trasa, o gyvenvietėse – dviračių takai


Draugai
 

 

   
   

 

Banners