Įsigydami LANKYTOJO BILIETĄ prisidėsite prie Kuršių nerijos kraštovaizdžio išsaugojimo!!!
LANKYTINOS VIETOS / Juodkrantėje ir jos apylinkėse

             Pažintinis dendrologinis takas

 Juodkrantės apylinkėse išlikusios parabolinės kopos, apaugusios šimtametėmis pušimis ir eglėmis – tai Kuršių nerijos sengirė. Sunku patikėti, kad nerijos smėlynuose galima rasti tikrą girią.
Susipažinti su sengirės kraštovaizdžiu, medžiais ir krūmais padės joje įrengtas pažintinis-dendrologinis takas. Jo pradžia – ties automobilių stovėjimo aikštele šalia Gintaro įlankos, o pabaiga – prie gyvenvietės kapinaičių. Tako ilgis - 1600 m. Čia yra 16 stotelių, kuriose rasite stendus su augalų aprašymais, piešiniais, nuotraukomis. Ypač gražiose vietose galėsite atsikvėpti ir pasimėgauti gamtos garsais, nes yra įrengti suoliai.
  
 
 
Nuodėmių - Griekinės liepos vieta
 
Keliaudami pažintiniu-dendrologiniu taku prieisite Nuodėmių – Griekinės liepos vietą. Nuo XVI iki XIXa. Vidurio šioje vietoje augo lapuočių medžių giraitės, miškai. Čia augo labai sena šakota liepa. Apie ją buvo pasakojama daug padavimų. Viename iš jų kalbama, kad čia bendruomenės teismui buvo atiduodami dorai nusižengę jaunuoliai. Kituose minimos aukos seniesiems dievams. 1939 m. ją nukirto vokiečių kareiviai. Šiuo metu čia auga naujai pasodinta liepaitė. Netoliese įspūdinga Griekų dauba. 
 
 
 
Gintaro įlanka
 
1855m., 1860m. ir 1861m. žemsemėmis gilinat marių farvaterį, ties Juodkrante iškasta gintaro. Tuo susidomėjo verslininkai W. Stantienas ir M. Beckeris. Jų kompanijai “W. Stantien & M. Becker” buvo suteiktos išskirtinės gintaro gavybos teisės. Ji įsipareigojo atlikti farvaterio valymo bei gilinimo darbus. Kompanijos veikla skatino kurortinės gyvenvietės plėtrą: buvo iškastas bei įsirengtas žemsemių uostą - Gintaro įlanką, iškasamu gruntu užpiltas plaunamos pakrantės ruožas, finansuota garlaivių krantinės statyba, padovanoti vargonai naujai Juodkrantės bažnyčiai. Centrinės Juodkrantės dalyje iškilo puošnus kompanijos administracinis pastatas. Gintaro įlankoje vienu metu dirbo iki 23 žemsemių. Darbas jose daliai gyventojų teikė papildomas pajamas. Kompanija pastatė medinius barakus samdomiems darbininkams iš žemyno. Čia dirbo daugiausia lietuvininkai. 1860-1890m. vidutiniškai buvo iškasama apie 75 000 kg gintaro per metus. 1890 m. firmos veikla Juodkrantėje baigėsi. Gyvenvietę apleido gintaro verslovėje dirbę žmonės.
Kasant Gintaro įlankos uostą marių dugne buvo rasta vidurinio neolito – žalvario amžių gintaro dirbinių kolekcija. Šis rinkinys imtas vadinti Juodkrantės gintaro lobiu. Papuošalai, amuletai, sagutės, žmogaus ir gyvūnų figūrėlės atspindi senųjų nerijos gyventojų pasaulėjautą. Vėliau šie gintaro rinkiniai pateko į Karaliaučiaus (vok.Königsberg, dab. Kaliningradas) Alberto Universiteto Geologijos – paleontologijos skyriaus lobyną. 1944 m. rudenį kelios dėžės su senaisiais gintaro dirbiniais buvo išsiųstos į Giotingeno universitetą. Tačiau didžioji šio lobio dalis liko paslėpta Karaliaučiaus saugyklose, ar tiesiog pražuvo per Antrą pasaulinį karą miesto puolimo metu.
 
 
 
 Paminklas L. Rėzai ir L. Rėzos kultūros centras
 
1994 metais atidengtas skulptoriaus A. Sakalausko paminklas Karaliaučiaus universiteto profesoriui, poetui, tautosakos rinkėjui, K. Donelaičio “Metų” bei pasakėčių leidėjui Liudvikui Martynui Rėzai (1779 – 1840m.) šalia Juodkrantės pagrindinės mokyklos.
Čia pat 2007 m. sausio 22 d. Juodkrantės parodų namai ir Juodkrantės kultūros namai buvo apjungti ir reorganizuoti į kultūros centrą, kuriam buvo suteiktas Liudviko Rėzos vardas. 2008 m. gegužės 10 d.   Neringos savivaldybės taryba, pasiūlius Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumui, įsteigė Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno premiją.
Liudviko Rėzos kultūros centrą sudaro dvi parodų salės, koncertų salė, lauko estrada. Centre rengiamos įvairios Lietuvos ir užsienio menininkų šiuolaikinio meno, senosios dailės, istorijos parodos. Organizuojami kultūriniai renginiai: rengiamos tradicinės šventės, valstybinių švenčių minėjimai, koncertai, teminiai vakarai, susitikimai, paskaitos, konferencijos, koncertai, edukaciniai užsiėmimai vaikams ir jaunimui; vykdomi įvairūs kultūriniai, edukaciniai projektai.
 
Parodų salių ir Istorinės ekspozicijos darbo laikas
(įėjimas mokamas):

IX.1 - V.31 mėn. ■□□□□□■ 10.00-18.00

VI.01 - VIII.30 mėn. □□□□□□ 10.00-18.00

L. Rėzos g. 8, LT-93101, Juodrantė
Tel./faks.(8 469) 53 448
 
 
 
  Akmens skulptūrų parkas krantinėje
 
1997 - 1999m., tarptautinio skulptorių simpoziumo "Žemė ir vanduo" metu, buvo sukurta 31 akmens skulptūra. Tai menininkų iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Švedijos ir kitų šalių darbai. Skulptūros išdėstytos 800m ilgio marių pakrantės atkarpoje, kuri eina palei L. Rėzos gatvę.
 
 
 
Raganų kalno medinių skulptūrų ekspozicija
 
42 mertų aukščio Raganų (ankščiau Jono, Ievos) kalnas nuo seno mena čia švęstas Jonines. Tuomet burvaltėmis, garlaiviais iš Tilžės, Rusnės, Klaipėdos per Kuršių marias atplaukdavo chorų dalyviai, muzikantai, linksmindavosi trumpiausią metų naktį, ieškodavo paparčio žiedo.
1979 - 1981 metų vasaromis į Juodkrantę suvažiavę Lietuvos tautodailininkai, medžio drožėjai sukūrė daugiau nei 70 skulptūrų. Pagal skulptoriaus S. Šarapovo ir architekto A.Nasvyčio projektą išdėstyta šių skulptūrų ekspozicija tarp nerijos gyventojų ir lankytojų įgijo “Raganų kalno” pavadinimą.
Mediniuose drožiniuose galime atpažinti lietuvių liaudies pasakų ir legendų herojus. Čia ypač gausu raganų ir velnių. Mažųjų lankytojų džiaugsmui kalno papėdėje įrengtos sūpuoklės ir karstyklės.
 
 
 
Miniatiūrų muziejus ir Lietuvos dailės muziejaus parodų salė
 
2007 m. Lietuvos dailės muziejus atkūrė Miniatiūrų muziejaus ekspoziciją kuri 1976–1989 metais veikė Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Atkurtoje Miniatiūrų muziejaus ekspozicijoje rodoma daugiau kaip 300 kūrinių. Pristatomos XVI – XX a. tapybos, eksponuojami ir istoriniai medaliai, Paryžiaus, Peterburgo, Prahos meistrų sukurtos prašmatnios vėduoklės, vario raižiniai, vaizduojantys XVII a. pab. ir XIX a. pr. kostiumus.
Ekspozicijoje – žavūs bisero (karoliukų) siuvinėjimu sukurti darbeliai – paveikslėliai, dėžutės, piniginės. Taip pat porceliano ir fajanso indeliai, stalo papuošalai ir kt. kūriniai.
Reikšmingą ekspozicijos dalį sudaro unikalios savamokslės dailininkės Lidijos Meškaitytės miniatiūros, kuriose – ypatingai subtiliai nupiešti dailininkės gimtinės vaizdai (sodyba, gamtos kompozicijos, peizažai).
Lietuvos dailės muziejaus parodų salė įkurta 1982 metais. Joje vasaros sezono metu rengiamos lietuvių ir kitų šalių dailininkų kūrinių parodos.
 
Darbo laikas (įėjimas mokamas):
VI-VIII mėn.
 
L.Rėzos g. 3, LT-93101, Juodkrantė
Tel.: (8 469) 53323
 
istorija, raida ir pavyzdžiai pristatomi Daivos ir Remigijaus Žadeikių Vėtrungių galerijoje Juodkrantėje. Galerijoje yraturistinės literatūros, originalių keramikos ir tekstilės, dailės gaminių.
 Vėtrungių galerija
 
1844m., siekiant palengvinti žvejybos kontrolę Kuršių mariose, buvo įvesta speciali ženklų sistema - vėtrungės. Kiekvienas žvejys šį atpažinimo ženklą turėjo įtaisyti kurėno stiebo viršūnėje. Ją sudarė skardinė lentelė, nudažyta juoda - balta spalva. Vėliau nerijos žvejai vėtrunges papildė raudonos ir baltos spalvos vėliavėle gale, pradėjo puošti išpjaustytomis ir nudažytomis medinėmis lentelėmis. Vėtrungės ornamentai simbolizavo jų gyvenamąją aplinką, dangaus kūnus, įrankius. Pagal vėtrungę buvo galima nustatyti, kuriam kaimui priklausė valtis.
Ši vėtrungių atsiradimo istorija, raida ir pavyzdžiai pristatomi Daivos ir Remigijaus Žadeikių Vėtrungių galerijoje Juodkrantėje. Galerijoje yra turistinės literatūros, originalių keramikos ir tekstilės, dailės gaminių.
  
Darbo laikas (įėjimas nemokamas):

VI-VIII mėn. □□□□□□□ 9.00-19.00

 
L. Rėzos g. 13, Juodkrantė
Tel. (8 698)  27 283
 
 
 
 Juodkrantės bažnyčia
 
 Juodkrantės evangelikų liuteronų bažnyčia pastatyta 1884 – 1885 m. Statybų iniciatoriumi tapo Juodkrantės pastorius O. E. Richteris. Po Antrojo Pasaulinio karo bažnyčia virto sandėliu. Praėjusio amžiaus 8-jame dešimtmetyje ji restauruota, langai papuošti vitražais. Kurį laiką čia veikė Miniatiūrų muziejus. 1989 m. bažnyčia gražinta tikintiesiems.
 
 
 
 
Garnių ir kormoranų kolonija prie Juodkrantės
 
Netoli Juodkrantės yra didžiausia ir viena seniausių Lietuvoje žinomų pilkųjų garnių ir didžiųjų kormoranų kolonijos. Šią koloniją žmonės stebi net nuo XIX a. pabaigos. Šiuo metu čia yra apie 2000 didžiųjų kormoranų ir virš 500 pilkųjų garnių lizdų. Vasario pirmoje pusėje Kuršių nerijoje pasirodo pirmieji kormoranai, o vėliau parskrenda ir pilkieji garniai.
Kovo gale kolonija atgyja. Paukščiai dalijasi ir tvarko senus lizdus, krauna naujus. Neužilgo poros pradeda perėti. Garniai ir kormoranai maitinasi žuvimi. Garniai ilgomis kojomis braido po marių seklumas ir laukia užsižiopsojusios žuvelės, tuo tarpu kormoranai gaudo žuvį nardydami. Rudenį viskas ištuštėja, kolonijoje įsivyrauja tyla iki kito sezono.
Didžiųjų kormoranų ir pilkųjų garnių kolonijos pakraštyje  įrengta nauja  stebėjimo aikštelė. Tai viena didžiausių šių paukščių kolonijų visoje Europoje ir didžiausia bei seniausia šių paukščių perimvietė Lietuvoje.
 
 
 
 
  
 
 
 Juodkrantės architektūros vertybės. Vilų kvartalas
 
 1860 - 1865 m. Juodkrantėje tarp prieplaukos ir kapinių susiformavo vilų kvartalas. Čia buvo du dideli viešbučiai, daug privačių vilų ir pensionų. Iki šiol išlikusi vila „Monbijou“ (dabar - Juodkrantės seniūnija), kurios istorija po Antrojo pasaulinio karo buvo interpretuojama kaip „Geringo vilos“. Pagrindinis poilsiautojų srautas apsistodavo „Kurische hof“ ir „Sturmhoefel“ (pasikeitus savininkams tapusio „Hotel May“) viešbučiuose. Pirmasis vilos „Sturmhoefel“ pavadinimas „Flora“.
 
 
 
Apžvalgos aikštelė ant Avikalnio kalno
 
Ant Aviklanio viršūnės įrengta apžvalgos aikštelė, nuo kurios matyti Avikalnio rago palvės kompleksas bei viena gražiausių Kuršių nerijos panoramų – slėnis, Pilkosios (Mirusios) kopos Naglių gamtos rezervate, Juodkrantės sengirės fragmentai.  Čia yra ir gamtos paminklo – parabolinių kopų komplekso pietinė dalis, paprastųjų pušų senieji medynai (sengirės fragmentai), kuriems jau daugiau kaip 230 m. Avikalnis yra Garnių kalno kraštovaizdžio draustinio teritorijoje. Avikalnį lengviausiai pasieksite automobiliu, važiuodami nuo Klaipėdos pusės 23-ajame kelio Klaipėda – Nida kilometre, dešinėje kelio pusėje.
 
 
 
 
Pažintinis takas Naglių gamtos rezervate
 
Naglių gamtos rezervato plotas 1669,01 ha. Iš šiaurės į pietus tęsiasi apie 8 km, vidutiniškai yra 2 km pločio. Aukščiausios kopos – Vingio (51m) ir Agilos (53m). Ši kopų atkarpa – tai įmantriausių profilių vėjų išpustytos griovos ir žoline augmenija padengtos smėlio kalvos. Dėl vyraujančios augalijos spalvos šios kopos vadinamos “pilkosiomis”. Jose nuo 1675 iki 1854m. vėjas užnešė smėliu keturias Naglių kaimo vietas. Jų gyventojai vėliau įkūrė Preilą ir Pervalką.
Siekiant sudaryti galimybę nerijos lankytojams susipažinti su kopų kraštovaizdžiu, šiame rezervate, šalia automobilių stovėjimo aikštelės (dviračių tako 15 km arba kelio Smiltynė-Nida 31 km) įrengtas 1100m. ilgio pažintinis pėsčiųjų takas. Tik šioje vietoje leidžiama lankytis rezervate.
Gamtinė rezervato aplinka ypač jautri žmonių lankymui, todėl važiuojant ar einant šia atkarpa lankytojų prašoma keliauti tik įrengtais takais.
 
 
 

Renginių kalendorius
D.U.K
2. Ar keltas į Kuršių neriją yra mokamas?

Taip. Informaciją apie keltų grafikus ir kainas galite rasti AB „Smiltynės perkėla“ tinklapyje


Draugai
 

 

   

 

Banners
 • babe picture gallery blowjob
 • special teen sex
 • pictures of zab judah wife
 • uncensored young pussy
 • girl having sex with moneky
 • black blonde free xxx
 • wife swapping sex gallerys
 • hot young anime girls
 • mcdonalds teen sex scandal video
 • filipina girls nude pics
 • Most famous sex scenes
 • biggest black cock in her ass
 • oral sex and grandmom
 • young shirtless girls
 • free xxx movies online asian
 • japan movie stream
 • free videos amateur
 • best youngest fuck
 • pictures of vanessa naked uncensored
 • sexy anal torture
 • pics of male teen body builders
 • free video best blowjob ever
 • Small tits streaming
 • girl sexy massage
 • free girls pooping videos
 • teen pool blowjob
 • girl mad with creampie video
 • Videos lesbian sex
 • ebony lesbians with fat ass
 • kick ass full movie free
 • hardcore sex bsites
 • hi definition video erotic premium
 • harley davidson chicks
 • medical orgasm video exam enema
 • kari sweets girls gone wild pussy
 • Hot girls in a shower
 • free movie of girls squirting
 • young amateur couple videos
 • girls showing boobs in public
 • free naked indian girls pictures
 • girl pees on penis durring sex
 • zastonj sex xxx
 • xxx free sex pmg
 • adult pussy sex
 • best rated shemale videos barbie woods
 • Ram teri ganga maili sex scene
 • Huge ass white
 • teen titan sex video
 • teenaged girls pics
 • amateur with sewn pussy
 • Hairy tiny tits
 • girls sex etc
 • babes teens blondes galleries
 • girl makes boys suck cock
 • sex couples xxx
 • amateur sex video posts and logs
 • Sexy teens grinding
 • Sexy naked strip
 • play with nipples pictures
 • teen girls with bulging veins
 • lactating tits movies
 • pussy wearing nylon stockings
 • amature teen asshole pictures
 • sexy hot lesbian
 • wife loose pussy
 • teenager pussy big black cock
 • asian anal beads magic marker lines
 • hairy pussy abey winters
 • Private sex videos
 • free amateur men video
 • home mother inlaw fucking sex movies
 • Sexy teens legs
 • rubber doll fuck photo
 • origin of anal sex
 • star search free video kristina lee
 • Jill hennessy sex scene
 • Nude kareena photo
 • girls glasses anal
 • very young boy girl
 • girls black cardigan size
 • straight first time anal video stream
 • japanese wife business man sex forced
 • pussy pics
 • guys easting pussy
 • petite nude girla free photo galleries
 • picture erect nipples
 • teen couples first time sex xhamster
 • hpv and lesbian sex
 • small breasted teen girls
 • tiny teen anal
 • the sexually confident wife
 • free filthy sexy hot xxx
 • teen lesbian thumbnails
 • private pussy exam
 • girlfriend good blowjob
 • hot swingers movies
 • tampon video sex
 • girls sucking tits
 • naked chicks
 • asian pussy shaving
 • flexable teen anal sex video
 • dys little girl teenage sex tape
 • albino black sheep video downloads
 • cunts ass pussy
 • raven riley hardcore video
 • amateur teen asian couple
 • free latinas erotic sex picks
 • hiv from oral sex
 • dicks and shaved pussy
 • young babysitter hardcore
 • self suck girls
 • mature hairy sex pictures
 • real school girl young pussy
 • amature fettish hardcore
 • true amerticas pussy
 • lesbian sex vidos
 • jaden lava exploited black teens
 • camera in pussy pics
 • step mother naked pics
 • Kim possible naked sex
 • puerto rico ass galleries
 • white chicks licking black crack torrents
 • asian kinky sex
 • youmg black pussy
 • mom and girls
 • amateur tube video sharing
 • sex dick fuck pussy
 • embarrased girl masturbating for boyfriend video
 • girl on girl male
 • pitchers of ba air girls
 • free latin hardcore
 • lesbian big fat chicks
 • busty she male anal oral
 • free thumbs d video
 • shemale video fetish video kinky sex
 • mom young boy xxx vids
 • sexy blonde hips
 • erotic stories soccer team wife
 • free amatur sex vids
 • thong bubble butt pics
 • eztreme young tube
 • pussy orgasm denial
 • bikini scam sex
 • extreme beatings xxx
 • weirdest thing put in pussy
 • spanking school girl
 • cameron amateur teen kingdom lingerie
 • the joys of bi mmf sex
 • interracial anal compilation
 • old dikes young girls
 • pictures of cum shots on tits
 • sexy adult woman diaper babes
 • crowd sex movies
 • free xxx shemale
 • zac effron vanessa hudgens bikini pics
 • Naturist teen nude
 • mom son sex video slut load
 • shemale bikini pics
 • mature pusst pictures
 • black girls thick
 • interview black fuck wrong video
 • school girls fuck teaches
 • Lanka sex xxx
 • busty booty tits black videos
 • horney teens video
 • lick hot pussy
 • sex very young
 • japanese shemale sm
 • mandy star asian
 • Raven symone fake nude pics
 • Chubby teen stripping
 • filetype kraftwerk young girls vilnius
 • slutty young girl
 • Lesbian pussy bumping
 • asian school girls fucked
 • free young russian girls
 • charming naked teens
 • video of sex with prostitue
 • Natural nude pics
 • cpe petite marine
 • ultra tight pussy
 • Emma stone sex scene
 • Hot girls home
 • Interracial wife xxx
 • big black butt fucking
 • free pictures amateur facials
 • fuck movie tube
 • Natalie portman sex scene
 • nude philippine girl pictures
 • free houswife pussy videos
 • He kissed the girl
 • free movies to watch online
 • surprised anal fuck
 • xxx stockings pussy fetish movies
 • asian tittyfuck thumbnail gallery
 • free movies big tits
 • Oral sex online
 • hardcore college girls sex
 • amauter wife videos
 • black mature escort waterford ireland
 • free hardcore pic hutner
 • Nylon lesbian videos
 • wild young boy and girl sex
 • asian girls forums
 • sauna girl pics
 • erotic stries pictures
 • Teens girl pussy
 • husband and wife sex change
 • planet katie nude pussy
 • free real amatuer videos
 • ffm on bangbus gallery
 • really huge dicks fucking small pussy
 • Teen angels video
 • Sex indian gallery
 • japanese schoolgirl shemale gallery
 • indian erotic stories pictures
 • amateur photography naked women wife
 • teens anal pictures
 • Naked male teenager
 • extreemly young girls naked
 • lee petite stretch capris
 • free gang bang sex video
 • video casero amateur
 • naked jennifer tilly pictures
 • hannah hilton fuck movies
 • young pussy slammed
 • fat japanese blowjob
 • mature agorie sex tubes
 • girlfriend teen sex video
 • watch full movies online
 • alicia keys playing with her pussy
 • mle anal sex
 • free virgin lesbian
 • Big boobs girls nude
 • cute anal girls
 • teen japanese girl
 • young chubby fuck movie galleries
 • wet black pussy from namibia
 • xxx farm mature
 • ray j free sex video
 • pussy tiffani amber
 • cte young schoolgirls anal
 • short chubby young girl pics
 • amateur old women sex movies
 • erotic lingerie pictures
 • watching wifes fuck
 • African hot girls