2020 SKRUZDŽIŲ METAI KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE
Naujienos / Rengiamas naujas Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas
2011-05-26
       Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190, 2010, Nr.78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie atnaujinamą Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimą.
       Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2011 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-125.
       Planavimo tikslai:
  • nustatyti teritorijos tvarkymo principus bei kraštovaizdžio tvarkymo zonas;
  • numatyti teritorijos tvarkymo reglamentus, funkcinio prioriteto zonų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones;
  • patikslinti teritorijų aplinkosaugos, rekreacijos, miškų ūkio vystymo kryptis bei priemones;
  • numatyti reikiamą infrastruktūrą pažintiniam turizmui organizuoti;
       Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.paštas: vstt@vstt.lt
       Plano rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT 08105, tel. (8 5) 262 34 60, (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el.paštas: krastotvarka@vzf.lt
       Darbų terminai – 2011-05-13 – 2011-09-31.
       Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui ir rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

       Visuomenės supažindinimas su specialiojo plano sprendiniais numatomas 2011 m. birželio - liepos mėn. Tikslesnę informaciją apie planavimo procedūras rasite interneto svetainėje www.vstt.lt.


Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
3. Ar reikia mokėti už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinį parką?

Alksnynės kontrolės poste reikia mokėti Neringos miesto savivaldybės nustatytą rinkliavą


Draugai
 

 

   
   

 

Banners