2020 SKRUZDŽIŲ METAI KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE
Naujienos / Rengiamas naujas Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas
2011-05-26
       Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 2004, Nr.21-617) ir Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatais (Žin., 2007, Nr.33-1190, 2010, Nr.78-4010) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos informuoja apie atnaujinamą Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo plano rengimą.
       Planavimo pagrindas: Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorės 2011 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. V-125.
       Planavimo tikslai:
  • nustatyti teritorijos tvarkymo principus bei kraštovaizdžio tvarkymo zonas;
  • numatyti teritorijos tvarkymo reglamentus, funkcinio prioriteto zonų apsaugos bei tvarkymo, pažeistų gamtos kompleksų bei objektų atkūrimo priemones;
  • patikslinti teritorijų aplinkosaugos, rekreacijos, miškų ūkio vystymo kryptis bei priemones;
  • numatyti reikiamą infrastruktūrą pažintiniam turizmui organizuoti;
       Planavimo organizatorius – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, A.Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el.paštas: vstt@vstt.lt
       Plano rengėjas – VĮ Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23 A korpusas, LT 08105, tel. (8 5) 262 34 60, (8 5) 261 88 56, faks. (8 5) 262 16 72, el.paštas: krastotvarka@vzf.lt
       Darbų terminai – 2011-05-13 – 2011-09-31.
       Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti/siųsti paštu planavimo organizatoriui ir rengėjams aukščiau nurodytais adresais.

       Visuomenės supažindinimas su specialiojo plano sprendiniais numatomas 2011 m. birželio - liepos mėn. Tikslesnę informaciją apie planavimo procedūras rasite interneto svetainėje www.vstt.lt.


Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
4. Ar galima statyti palapines Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje?

Statyti palapines visoje Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje griežtai draudžiama, išskyrus kempingo teritoriją

Draugai
 

 

   
   

 

Banners