2020 SKRUZDŽIŲ METAI KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE
Naujienos / Jungtinė talka – išsaugoti ypatingo kraštovaizdžio būklę
2012-10-04
Spalio 2 d., kuomet Kuršių nerijoje buvo nutrauktas energijos tiekimas, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija pakvietė Neringos savivaldybės darbuotojus į bendrą talką - naudingai veiklai gamtoje. Talka organizuota Parnidžio kopose ir Grobšto rezervato pakraščiuose, šalinant sumedėjusią nepageidaujamą augmeniją. Visi darbai buvo atliekami su minimalia intervencija į gamtą: žmonių rankomis ir elementariomis mechaninėmis priemonėmis.
Lietingo oro nepabūgo, ir talkoje sudalyvavo beveik 30 talkininkų, tarp kurių dirbo ir nuolatinė parko direkcijos savanorė Olga bei kita, laikinai atvykusi Marta iš Moldovos.
Ideologinė šios akcijos vedlė, biologė Jūratė Zarankaitė talkininkus supažindino su tikslais, kurių buvo siekiama, nuoširdžiai motyvavo darbui džiaugdamasi atliekamo darbo nauda. Pasak Jūratės, atliktų darbų vertė gali siekti net iki 40 tūkst. litų, jeigu sumedėjusios augmenijos šalinimo darbams būtų samdoma ranga. Talkos dalyviai turėjo galimybę padirbėti ir tuo pačiu pamatyti Grobšto rezervatą, saugomos teritorijos zoną, kurioje lankytis griežtai draudžiama. Biologė Jūratė papasakojo apie Kuršių nerijos smėlynams būdingus augalus, atkreipė dėmesį į pastebėtus retus paukščius ir jų skleidžiamus garsus.
Darbai buvo atliekami pagal 2008 m. gruodžio 14 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-32 patvirtintą Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtotvarkos planą. Gamtoje palaipsniui vykstanti natūrali sukcesija sąlygoja tai, kad miškas esantis šalia pilkųjų kopų buveinių plinta į atviras, dar neužžėlusias teritorijas.
Kaip nuolatinis apsauginio kopagūbrio tvirtinimas ankstyvą pavasarį, lygiai taip pat - medžių ir krūmų šalinimas atvirose vietovėse – Baltųjų ir Pilkųjų kopų buveinėse, yra nuolatinis Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos uždavinys. Norint palaikyti esamą kraštovaizdžio būklę, kuris į Kuršių nerijos nacionalinį parką pritraukia tūkstančius lankytojų, yra būtina palaikyti atviro kraštovaizdžio, europinės svarbos Baltųjų ir Pilkųjų kopų buveines.
Nuoširdžiai dėkojame Neringos savivaldybės darbuotojams už pagalbą.
 
      
      
      
      
      
      
      
      
     
Informaciją parengė:
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos
Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja J. Gedžiuvienė

Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
5. Kur galima įsigyti mėgėjiškos žūklės leidimus?

Mėgėjiškos žūklės leidimus galima įsigyti internetu.


Draugai
 

 

   
   

 

Banners