2020 SKRUZDŽIŲ METAI KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE
Naujienos / Talkininkų pagalba padės išsaugoti vertingiausias Kuršių nerijos Baltąsias ir Pilkąsias kopas
2013-09-26
Jau šiandien, rugsėjo 26 d., Grobšto gamtiniame rezervate, kartu su nacionalinio parko darbuotojais talkininkaus apie 30, Nidos vidurinės mokyklos 6-8 klasių moksleivių, norinčių savo rankomis prisidėti prie Kuršių nerijos vertybių išsaugojimo. O šeštadienį, rugsėjo 28 d., į pagalbą ateis “Lions” klubo, apie 50-ies talkininkų kompanija, kuri padės įgyvendinti Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtotvarkos planą.
Talkos bus organizuojamos Grobšto ir Naglių rezervato pakraščiuose, šalinant sumedėjusią nepageidaujamą augmeniją. Visi darbai bus atliekami su minimalia intervencija į gamtą: žmonių rankomis ir elementariomis mechaninėmis priemonėmis, išvengiant agresyvios miško technikos naudojimo ypač jautriose teritorijose.
Gamtoje palaipsniui vykstanti natūrali sukcesija sąlygoja tai, kad miškas esantis šalia pilkųjų kopų buveinių plinta į atviras, dar neužžėlusias teritorijas. Kaip nuolatinis apsauginio kopagūbrio tvirtinimas ankstyvą pavasarį, lygiai taip pat - medžių ir krūmų šalinimas atvirose vietovėse – Baltųjų ir Pilkųjų kopų buveinėse, yra nuolatinis Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos uždavinys.
Norint palaikyti esamą kraštovaizdžio būklę, kuris į Kuršių nerijos nacionalinį parką pritraukia tūkstančius lankytojų, yra būtina palaikyti atviro kraštovaizdžio, europinės svarbos Baltųjų ir Pilkųjų kopų buveines.

Darbai bus atliekami pagal 2008 m. gruodžio 14 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-32 patvirtintą Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtotvarkos planą.

 

 

Sumedėjusios augmenijos šalinimas numatytas
Naglių gamtinio rezervato pakraščiuose
 
 
Informaciją parengė:
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos
Turizmo ir informacijos skyrius

 

Sumedėjusios augmenijos šalinimas numatytas

Grobšto gamtinio rezervato pakraščiuose

 


Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
3. Ar reikia mokėti už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinį parką?

Alksnynės kontrolės poste reikia mokėti Neringos miesto savivaldybės nustatytą rinkliavą


Draugai
 

 

   
   

 

Banners