ŠIUO METU SVETAINĖ TVARKOMA, VISAS TURINYS PERKELIAMAS Į WWW.NERIJA.LRV.LT
Naujienos / Rudenį prasideda miškininkystės darbai
2013-10-02
Nuo šio rudens Kuršių nerijos miškininkai pradeda dirbti vadovaujantis nauju vidinės miškotvarkos projektu, kuris patvirtintas 2013-07-19 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-553. Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projektas – tai miško ūkio veiklos planas, skirtas konkrečių tvarkymo priemonių sistemai nustatyti, toks planas sudaromas 10 – čiai metų. Naujajame projekte į miškininkystės klausimus pradėta žiūrėti kiek plačiau, juos labiau siejant su visa gamtine aplinka,  biologine įvairove bei kultūros paveldu. Pastaruosius 3 metus intensyviau pradėti vykdyti Kuršių nerijai ypatingai svarbūs gamtotvarkinio pobūdžio ir priešgaisrinio miškų tvarkymo darbai. Vadovaujantis šiuo principu darbai bus tęsiami ir toliau.
Naujame miškotvarkos projekte pateikiama detali Kuršių nerijos nacionalinio parko miškų ir medynų charakteristika, sudaranti prielaidas racionaliam miško išteklių naudojimui, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimui, visų išskirtinės visuotinės vertės atributų globai. Pagrįstai keliamas uždavinys, kad Pasaulio paveldo vertybių sąraše, Kuršių nerija įrašyta kaip kultūrinio kraštovaizdžio pavyzdys, toks išliktų ir ateityje. Todėl ypač svarbu iš anksto numatyti, kokios miškų tvarkymo priemonės turi būti įgyvendintos.
Projektas parengtas visiems Kuršių nerijos miškams, vadovaujantis 2009 metais atliktos miško sklypų inventorizacijos duomenimis, buvusios ūkinės veiklos ir istorinės miškų kaitos analize, nacionalinio parko tvarkymo reglamentais, nustatytais 2012 metais patvirtintame Kuršių nerijos tvarkymo plane, technine užduotimi projektavimui ir galiojančiais miškų ūkio teisės aktais. Projekto įgyvendinimo, dešimties metų laikotarpyje, numatyti ypač didelės apimties darbai, skirti kultūriniam kraštovaizdžiui formuoti: didžiuliuose plotuose numatytas gamtinę brandą bepasiekiančių kalnapušynų keitimas į kalninę pušį, miško lydimo kirtimai formuojant palves, ragų atvėrimus.

1907 metų miškų tvarkymo schemos fragmentas, ties Bulvikio ragu, baigus didžiuosius želdinimo darbus
Šaltinis: Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projektas, 2013 m.

 

Informaciją parengė:
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos
Miškininkystės, Turizmo ir informacijos skyriai

2009 metų ortofoto fragmentas, ties Bulvikio ragu
Šaltinis: Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projektas, 2013 m.

Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
2. Ar keltas į Kuršių neriją yra mokamas?

Taip. Informaciją apie keltų grafikus ir kainas galite rasti AB „Smiltynės perkėla“ tinklapyje


Draugai
 

 

   
   

 

Banners