2020 SKRUZDŽIŲ METAI KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE
Naujienos / Pirmasis Kuršių nerijos nacionalinio parko Mokslinės konsultavimo tarybos posėdis
2013-12-13
Audringą gruodžio 6 d. popietė į pirmąjį susitikimą rinkosi Kuršių nerijos nacionalinio parko Mokslinės konsultavimo tarybos nariai. Dėl meteorologinių sąlygų posėdį iš Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Nidoje teko perkelti į Klaipėdos universitetą, tačiau ne visiems Tarybos nariams pavyko pasiekti ir Klaipėdą. Nepaisant nepatogumų, pirmais susitikimas buvo visiems įdomus ir naudingas.
 
Nacionalinio parko direkcijos ir mokslinių įstaigų bendradarbiavimas buvo pagrindinė diskusijų tema. Dr. Romas Pakalnis atkreipė dėmesį, kad bendradarbiavime itin svarbu visoms pusėms pasiekti savo tikslus: mokslininkai turi surinkti duomenis, parengti mokslinius straipsnius, o praktikai pritaikyti mokslinius rezultatus praktikinėje veikloje ir juos viešinti. Šiuos dviejų pusių tikslus galima ir būtina suderinti. Pastebėta, kad abipusis bendradarbiavimas šiuo metu nėra pakankamas. Kiti tarybos nariai siūlė atkreipti dėmesį į bendradarbiavimą su naujai kuriamu Jūrinių tyrimų slėniu, ieškoti naujų partnerių Kaliningrado srities akademinėje bendruomenėje.
 
Prof. dr. Aušrinė Armaitienė išklausiusi nacionalinio parko direkcijos veiklos pristatymo, pažymėjo, kad ši institucija turi per daug veiklos krypčių. Pasiūlyta parko direkcijos veiklą suskirstyti į konkrečias sritis ir nesistengti iš karto išspręsti visų problemų. Pavyzdžiui, profesorė siūlo siaurinti direkcijos veiklą turizmo skatinimo veikloje, labiau orientuotis į tikslinį segmentą, kuriam gamtos ir kultūros paveldas yra įdomus.
 
Mokslinės konsultavimo tarybos posėdžio metu diskutuota ekosistemų ekonominio vertinimo, mokslinės informacijos adaptavimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimais. Numatoma, kad Taryba rinksis mažiausiai vieną kartą per metus. Jos funkcijos yra šios: analizuoti ir vertinti KNNP kraštovaizdžio kaitą, biologinės įvairovės ir kultūros paveldo būklę ir apsaugą, urbanizacijos plėtrą, miškotvarkos, gamtotvarkos ir krantotvarkos darbus, pažintinės rekreacijos, aplinkosauginio švietimo ir viešinimo organizavimą; teikti rekomendacijas ir pasiūlymus, konsultuoti teritorinio planavimo ir projektavimo, kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir kultūros paveldo priežiūros ir apsaugos, pažintinės rekreacijos, aplinkosauginio švietimo ir viešinimo organizavimo, kitais socialiniais ir ekonominiais klausimais; nagrinėti ir teikti pasiūlymus bei išvadas KNNP planavimo ir projektavimo dokumentams; teikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl KNNP teritorijoje vykdomų tyrimų.
 
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Mokslinės konsultavimo tarybos sudėtis: 
 
V. Pavardė
Atstovaujama sritis
Dr. Romas Pakalnis
Kraštovaizdis, biologinė įvairovė, gamtotvarka, UNESCO
Dr. Gintautas Žilinskas
Krantotvarka ir krantotyra
Dr. Albertas Bitinas
Geologija
Prof. Dr. Algirdas Augustaitis
Biologinė įvairovė, miškininkystė
Dr. Nijolė Strakauskaitė
Istorija
Prof. Dr. Dalia Kiseliūnaitė
Etnologija, kalbotyra
Dr. Gytis Piličiauskas
Archeologija
Linas Naujokaitis
Urbanistika, architektūra
Irena Kliobavičiūtė
Paveldotvarka, architektūra, urbanistika
Prof. Dr. Aušrinė Armaitienė
Rekreacija, turizmas
Dr. Ona Motiejūnaitė
Aplinkosauginis švietimas
Saulius Karalius
Biologinė įvairovė, aplinkosauginis švietimas
Dr. Valerijus Rašomavičius
Biologinė įvairovė, gamtotvarka
 
Nuotr. KNNP archyvo
 
Informaciją parengė:
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 

Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
6. Kur galima užsisakyti ekskursiją po Kuršių nerijos nacionalinį parką?

KNNP Lankytojų centruose galima užsisakyti gido paslaugas


Draugai
 

 

   
   

 

Banners