Įsigydami LANKYTOJO BILIETĄ prisidėsite prie Kuršių nerijos kraštovaizdžio išsaugojimo!!!
Naujienos / Kviečiame dalyvauti nendrinių skulptūrų eskizų konkurse „Baltų tautų legendos“
2015-04-03

NENDRINIŲ SKULPTŪRŲ ESKIZŲ KONKURSO „BALTŲ TAUTŲ LEGENDOS“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija šių metų gegužės 22 – 31 dienomis organizuoja tradicinį tarptautinį skulptorių simpoziumą, kurio metu bus sukurta nendrinių skulptūrų ekspozicija ant vandens Gintaro įlankoje Juodkrantėje. Ekspozicija skirta Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dienai paminėti. Šiais metais tai bus jau XI –oji šventė, kurios metu menininkų sukurti kūriniai parodys darnų žmogaus ir gamtos santykį bei atskleis menininkų profesionalumą. Skulptūros bus kuriamos skulptorių kūrybinėje stovykloje Juodkrantėje, vėliau pastatomos ant vandens Gintaro įlankoje ir eksponuojamos viso vasaros sezono metu. Rugsėjo 22 dieną, kada švenčiama rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dienos šventė, teatralizuoto renginio metu nendrinės skulptūros bus sudegintos. Konkursu siekiama Gintaro įlankoje surengti originalią, didelės meninės vertės nendrinių skulptūrų ekspoziciją, kurią bus galima lankyti viso vasaros sezono metu.

2. Šie nuostatai reglamentuoja minėto projekto skulptūrų eskizų konkurso (toliau – konkursas) tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką, kūrinių eksponavimą, konkurso viešinimą.

3. Konkursą organizuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkurso tikslas – populiarinti Baltų tautų tradicijas ir padėti išsaugoti jų tęstinumą per ryšį su profesionaliu menu.

5. Konkurso uždaviniai:

5.1. Surengti nendrinių skulptūrų eskizų konkursą „Baltų tautų legendos“  Kuršių nerijoje;

5.2. Atrinkti penkis geriausius skulptūrų eskizus ir pakviesti jų  autorius dalyvauti skulptorių kūrybinėje stovykloje (simpoziume) Juodkrantėje.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

6. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir Latvijos skulptoriai, liaudies menininkai, tautodailininkai.

7. Privalumai: narystė Lietuvos dalininkų sąjungoje; dalyvavimas panašiuose simpoziumuose.

8. Konkursui jo dalyviai organizatoriams turi pateikti skulptūrų eskizus:

8.1. atitinkančius baltų tradicijas ir konkurso temą „Baltų tautų legendos“;

8.2. skulptūrų tūris natūroje turi neviršyti 50 m3, o aukštis nedaugiau nei 5 m..

8.3. skulptūrų medžiaga: nendrės ir medinės kartys (organizatorius suteikia medžiagas);

8.4. skulptūrų tvirtinimo būdas: ant medinių karčių karkaso į Kuršių marių dugną arba ant plausto.

 

9.  Dokumentų pateikimo tvarka: voke kartu su skulptūrų eskizu (-ais) autorius pateikia ir užpildytą konkurso dalyvio anketą (1 priedas). Konkurso dalyviai ant eskizo (-ų) nurodo skulptūros pavadinimą (-us), bet nenurodo autorystės.

10. Organizatorius gautus skulptūrų eskizus komisijai pateikia anonimiškai  be  konkurso dalyvio anketos (1 priedo).

11. Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo dienos iki 2015 m. gegužės 4 dienos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje (pirmadieniais – penktadieniais 8.00 - 12.00 ir 13.00 - 17.00) adresu: Naglių g. 8, LT- 93123 Neringa arba el. paštu: knnp@nerija.lt. Ant voko arba el. laiško antraštėje užrašyti: Nendrinių skulptūrų eskizų konkursui „Baltų tautų legendos“.

12. Konkurso skulptūrų eskizus vertins komisija sudaryta iš meno ekspertų, skulptorių, konkurso organizatorių pagal šiuos kriterijus: Baltų legendų motyvų interpretacija, formos ir elementų originalumas,  meniškumas, estetiškumas.

13. Organizatorius penkių geriausių skulptūrų eskizų autorius pakviečia dalyvauti 2015 m. gegužės 22 – 31 dienomis skulptorių kūrybinėje stovykloje Juodkrantėje ir padengia simpoziumo dalyvių maitinimo, apgyvendinimo išlaidas bei dalinai padengia skulptūros sukūrimo ir kitas išlaidas.

 

 IV. DARBŲ EKSPONAVIMAS

14. Nendrinės skulptūros ant vandens Gintaro įlankoje, Juodkrantėje bus eksponuojamos 2015 m. birželio 1 – rugsėjo 22 dienomis.

15. 2015 m. rugsėjo 22 d. nendrinių skulptūrų autoriai kviečiami dalyvauti Rudens lygiadienio ir baltų dienos paminėjimo šventėje bei skulptūrų deginime Gintaro įlankoje, Juodkrantėje.

 

V. KONKURSO VIEŠINIMAS

16. Organizatorius  konkurso rezultatus viešina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konkurso pabaigos. Konkurso nugalėtojai  bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

17. Internete informacija apie konkursą ir jo rezultatus talpinama Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos  tinklalapiuose www.nerija.lt ir nerija.am.lt.

Nendrinių skulptūrų eskizų konkurso „Baltų tautų legendos“ dalyvio anketa.

Konkurso koordinatorius – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Turizmo ir informacijos skyriaus vedėja Jolita Gedžiuvienė, tel. 8 612 61596, el. paštas: jolita.gedziuviene@nerija.lt.

 


Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
9. Kur aš galėčiau išsinuomoti dviratį Kuršių nerijoje ir ar yra čia dviračių trasa / takas ?

Parke yra įrengta 51 km ilgio Pajūrio dviračių trasa, o gyvenvietėse – dviračių takai


Draugai
 

 

   

 

Banners