2020 SKRUZDŽIŲ METAI KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE
Naujienos / Skelbiame fotografijų konkursą „Kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės vertybės“
2015-05-15

FOTOGRAFIJŲ KONKURSO „KURŠIŲ NERIJOS IŠSKIRTINĖS VISUOTINĖS VERTĖS VERTYBĖS“ NUOSTATAI

 

I.          BENDROSIOS NUOSTATOS

1.     Fotografijų konkurso „Kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės vertybės“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimo tvarką.

2.     Fotografijų  konkursas „Kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės vertybės“  (toliau – Konkursas) skirtas  atrinkti fotografijas, kuriose įamžinti (atvaizduoti) vertingiausi Kuršių nerijos kultūrinio kraštovaizdžio elementai ir savybės.

Konkurso tikslas –  patraukliai iliustruoti Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos (toliau – Direkcija)  naujai leidžiamą reprezentacinį leidinį, panaudojant konkursui atsiųstas fotografijas. Leidinys pristatys UNESCO Pasaulio paveldo vietovę – Kuršių neriją ir įprasmins 2015 m. švenčiamą 15- kos metų sukaktį – dviejų valstybių teritorijoje esančios Kuršių nerijos įrašymą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

3.     Konkursas vyksta  2015 m. gegužės 30 d. – 2015 m. rugsėjo 1 d.

4.     Konkurso nugalėtojai skelbiami iki 2015 m. rugsėjo 15 d. ir  informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

 

II.         KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

5.     Konkurso organizatorius – Direkcija.

6.     Konkurse gali dalyvauti asmenys, ne jaunesni negu 18 metų.

7.     Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Kuršių nerijos išskirtinės visuotinės vertės vertybės“, jose turi būti užfiksuoti vertingiausi Kuršių nerijos kultūrinio kraštovaizdžio elementai ir savybės:  

ü   harmoningą žmogaus ir gamtos sambūvį išreiškianti unikali kultūrinio kraštovaizdžio bendroji erdvinė struktūra ir savitos raiškios panoramos bei siluetas nuo Kuršių marių pusės;

ü   kultūriniai dariniai: pašto kelio reliktai, X-XI a. prekybinės gyvenvietės, smėlio užpustyti kaimai ir kitas archeologinis paveldas; senųjų žvejų kaimų, virtusių kurortinėmis gyvenvietėmis erdvinė-planinė struktūra bei architektūra: senieji mediniai žvejų namai, XIX a. profesionalios architektūros statiniai – švyturiai, prieplaukos, bažnyčios, mokyklos, vilos; jūrinio kultūros paveldo elementai;

ü   natūralūs ir žmogaus pakeisti gamtiniai dariniai: raiškus Didysis kopagūbris ir pavienės kopos, senųjų parabolinių kopų reliktai; žmogaus sukurtas apsauginis pajūrio kopagūbris; moreninių salų reliktai, pajūrio ir pamario palvės, pamario pusiasaliai (ragai); sengirės, kalnapušynai; ir kita savita smėlynų augalija ir gyvūnija, paukščių migracijos kelias;

ü   kultūrinės tradicijos, vietovės dvasia, visuomeninė vietovės samprata, atspindintys buvusios žvejų bendruomenės, menininkų, mokslininkų, jachtininkų, sklandytojų, keliautojų ir kitų lankytojų gyvenseną.

8.     Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai).

9.     Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus:

ü  JPG formatas, ne mažiau kaip 5 MB. Dydis pikseliais ne mažesnis nei 3000 x 2000. Pageidautina, kad pagal dydį ir kitus parametrus tai būtų spaudai tinkamas failas.

ü  Failo pavadinimas turi būti suformuotas taip: nuotraukos pavadinimas, autoriaus pavardė, autoriaus vardo pirma raidė.

ü  Nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos.

10.  Nuotraukas Direkcijai reikia siųsti elektroniniu paštu info@nerija.lt ne vėliau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d.

11.  Kartu su nuotraukomis turi būti pateikiamas aprašymas, kuriame nurodoma:

ü   nuotraukos autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. paštas) bei kita informacija (nuotraukos laikas, vieta, kas joje vaizduojama ).

12.  Autorius, pateikdamas nuotrauką konkursui patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius, ir kad yra gavęs joje esančių asmenų sutikimą šią nuotrauką naudoti konkurse. Už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius LR teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę asmenys.

13.  Autorius konkursui gali pateikti neribotą skaičių fotografijų.

14.  Konkurso dalyviai pateikdami nuotraukas konkursui, sutinka, kad Konkursui pateiktos nuotraukos gali būti neatlygintinai ir be apribojimų naudojamos reprezentaciniam leidiniui iliustruoti.

15.  Direkcija pasilieka teisę keisti konkurso taisykles.

 

III.         KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS

16.  Nuotraukų skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios 7, 8, 9 punktuose nurodytų reikalavimų, vertinamos nebus.

17.  Konkursui pateiktas nuotraukas vertina Direkcijos administracijos sudaryta komisija.

18.  Komisijai  vertinti nuotraukos pateikiamos nenurodant jų autorių.

19.  Pagrindiniai nuotraukų vertinimo kriterijai:

ü  temos interpretacija;

ü  meniškumas ir originalumas;

ü  techninė nuotraukų kokybė.

20.  Iš visų konkursui atsiųstų fotografijų  komisija atrenka nuotraukas laimėtojas, kurios iliustruos reprezentacinį leidinį, nurodant ir jų autorystę.

21.  Autoriai, kurių fotografijos bus atspausdintos leidinyje nemokamai gaus po du reprezentacinio leidinio egzempliorius.

      Nuotr. K. Jurgutavičiūtės

 

Dėl papildomos informacijos kviečiame kreiptis į KNNP direkciją: kontaktinis asmuo Ignė Kriščiūnaitė, mob. tel. 8 648 22 439, el.p. info@nerija.lt


Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
4. Ar galima statyti palapines Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje?

Statyti palapines visoje Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje griežtai draudžiama, išskyrus kempingo teritoriją

Draugai
 

 

   
   

 

Banners