2020 SKRUZDŽIŲ METAI KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE
Naujienos / Projektas „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose“
2016-12-07

Kuršių nerijos istorija kupina prieštaravimų - neatsakinga žmogaus veikla išprovokavo ekologinę katastrofą, kopų perpustymą, naujo kraštovaizdžio formavimąsi ir miškų sunykimą. Vėliau siekiant sustabdyti smėlio pustymą, nemaži nerijos plotai buvo apsodinti mišku.

Šiuolaikinis naujai susiformavęs Kuršių nerijos kraštovaizdis – vienas iš ypatingiausių Baltijos regione ir istoriškai siejamas su atviromis erdvėmis: pilkosiomis ir baltosiomis kopomis, palvinėmis pievomis. Kuršių nerijos ekosistemų unikalumas yra susijęs būtent su atviromis pajūrio smėlynų buveinėmis, kurios yra labai vertingos dėl unikalios biologinės įvairovės. Baltųjų kopų buveinėse auga Rytų Baltijos pajūrio endeminiai augalai: baltijinė linažolė, baltijinis pūtelis, baltijinė stoklė, pajūrinė našlaitė. Pilkosiose kopose peri dirvoninis kalviukas. Baltijinė linažolė bei dirvoninis kalviukas yra europiniu mastu saugomos rūšys. Jų išlikimui būtina išsaugoti baltąsias ir pilkąsias kopas.

Pastaruoju metu nerijos miškingumas siekia apie 70 procentų. Vykstant savaiminio apaugimo procesui (medžiais ir krūmais), nyksta smėlynų ekosistemos su kuriomis yra susijusios Lietuvos ir Europos mastu retos bei saugomos augalų ir gyvūnų rūšys. Kuršių nerijos kopos ir palvinės pievos vertingos ne tik išskirtine biologine įvairove. Atvirų erdvių dėka formuojamas raiškesnis kraštovaizdis, kuris tampa patrauklesniu pažintiniam-gamtiniam turizmui. Siekiant išsaugoti vertingas pajūrio smėlynų buveines su išskirtine biologine įvairove, būtinos tęstinio pobūdžio gamtotvarkos veiklos.

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija kartu su kitais partneriais 2015 metais pradėjo vykdyti projektą „Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose“. Projekto tikslas – išsaugoti pilkąsias kopas bei atkurti ir išsaugoti atviras palvės pievas į projekto veiklas įtraukiant vietos bendruomenę (tokiu būdu užtikrinant būtinas palaikomąsias veiklas).

Tikslų įgyvendinimui pasirinktos teritorijos Birštvyno ir Bulvikio raguose, kuriuose bus siekiama atkurti senąjį palvės kraštovaizdį, kurį sudarė pievų -ganyklų atviros erdvės su pavieniais medžiais, sumedėjusios augmenijos grupėmis bei miško retmėmis. Naglių gamtiniame rezervate bus siekiama apsaugoti pilkąsias kopas, smiltpieves, miško laukymes nuo apaugimo sumedėjusiais augalais.

Darbai tvarkomose teritorijose planuojami vykdyti keliais etapais. Pradiniame etape iškertant medžius bus suformuojamos atviro tipo buveinės ir sudaromos sąlygos atsikurti nerijai būdingoms sausoms pievoms. Iš karto plynai iškertami plotai apims iki 25 % numatomos tvarkyti teritorijos. Plyniems kirtimams numatomi  biologinės įvairovės požiūriu mažiausiai vertingi sklypai (gryni monokultūriniai medynai ir pan.). Tarp atvirų erdvių bus paliekami visai nekertami miško sklypai (brandžių medžių salelės, mišresni, sudėtingesni medynai ir pan.) kaip ramybės ar biologinės įvairovės oazės. Jiems priskiriama iki 5 % numatomos tvarkyti teritorijos ploto.

Naglių gamtiniame rezervate teritorijos tvarkymo darbai planuojami 45 ha plote, o Birštvyno rage 107 ha plote.

Ypatingai svarbios ir būtinos yra antrojo etapo palaikomosios veiklos – šienavimas arba ganymas, nes neprižiūrint – iškirsta sumedėjusi augmenija greit atauga. Kuršių nerijos sąlygomis, pievų priežiūrai optimaliausia veikla  - smulkiųjų raguočių ganiava (ožkos, avys). 

Antrojo etapo darbuose yra labai svarbus vietos bendruomenės įsitraukimas į pastovias veiklas, kurios padės atkurti nerijos gamtines vertybes.  Avininkystės tradicijų atkūrimas Kuršių nerijoje ir būtų viena iš tų veiklų, kai bendruomenės žmonės galėtų gauti ilgalaikę naudą tuo pačiu sudarant sąlygas biologinės įvairovės apsaugai. Atkūrus atviras palvinių pievų buveines taip pat atsirastų galimybė atgaivinti senąsias bitininkystės ir žolininkystės tradicijas.

Vietos gyventojų įsijungimas į projekto veiklas, užtikrintų pradėtų darbų tęstinumą, atkuriant ir išsaugant žydinčias Kuršių nerijos pievas.

Projekto „EEE-LT03-AM-01-K-01-013 Biologinei įvairovei ypač vertingų atvirų buveinių atkūrimas ir išsaugojimas „Natura 2000“ teritorijose“ partneriai: VĮ Kretingos miškų urėdija, Všį Gamtos paveldo fondas.

                     

 

 

Informaciją parengė:

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos

Gamtos skyrius

Nuotr. E. Razmienės

 

 


Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
6. Kur galima užsisakyti ekskursiją po Kuršių nerijos nacionalinį parką?

KNNP Lankytojų centruose galima užsisakyti gido paslaugas


Draugai
 

 

   
   

 

Banners