2020 SKRUZDŽIŲ METAI KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE
Naujienos / „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura“2000“ teritorijose“
2017-12-14

Baltosiose kopose auga Rytų Baltijos pajūrio endeminiai augalai: baltijinė linažolė, baltijinis pūtelis, baltijinė stoklė, pajūrinė našlaitė. Atvirose, skurdžia smėlynų augmenija apaugusiose vietose veisiasi reti drugiai: pajūrinė kukulija, pajūrinis dirvinukas ir tik Kuršių nerijoje aptikta Baltijos šilkabitė. Pilkosiose kopose peri paukščiai, kurių perimvietės susijusios su atvira erdve, vienas iš jų – retas ir Lietuvos bei europiniu mastu saugomas dirvoninis kalviukas. Ant apsauginio kopagūbrio agresyviai plintantis raukšlėtalapis erškėtis išstumia čia susiformavusios pajūrinės zundos, tamsialapio skiautalūpio, baltijinės linažolės augavietės. Jis naikina ne tik pajūrio smėlynų augaliją, bet ir retų vabzdžių buveines, su baltosiomis ir pilkosiomis kopomis susijusias paukščių perimvietes.

Deja, gyvename mišriųjų miškų zonoje, kur medžiai auga savaime, todėl metai iš metų kopose užsisėja ir auga medžiai (pušys, beržai, alksniai), o invazinės rūšys turi palankias sąlygas plisti. Taip atviros kopų buveinės pamažu apauga medžiais ir svetimžemiais augalais, kurie keičia esamą kraštovaizdį, išstumia smėlynų ekosistemoms būdingus augalus ir gyvūnus. Siekiant išsaugoti vertingas pajūrio smėlynų buveines su išskirtine biologine įvairove ir reguliuoti sumedėjusios augalijos plitimą į esamas kopas, smiltpieves bei miško laukymes, būtina vykdyti gamtotvarkines priemones. Viena iš jų – šalinti plintančius medžių ir krūmų savaiminukus, kurią pradėjo vykdyti Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.
 
Pradėti gamtotvarkiniai darbai yra finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018-01-0002 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“. Darbai truks iki 2020 metų ir yra vykdomi vadovaujantis: Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planu, Kuršių nerijos nacionalinio parko gamtotvarkos planu, Kuršių nerijos nacionalinio parko vidinės miškotvarkos projektu.
 
Vykdomos veiklos:
1. Naglių gamtinio rezervato reguliuojamo režimo dalies apsauga nuo sumedėjusios augalijos plitimo ir dalinis atvirų erdvių atkūrimas 146,5 ha plote.         
2. Sumedėjusios augalijos šalinimas kopose 531 ha plote: Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose, Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje.
3. Raukšlėtalapio erškėčio pjovimo darbai apsauginiame kopagūbryje ir greta esančioje bemiškėje palvėje 18 ha plote: Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose, Karvaičių kraštovaizdžio draustinyje, Nidos, Preilos ir Pervalkos rekreacinėse zonose.
 
Parengė Gamtos skyrius

Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
5. Kur galima įsigyti mėgėjiškos žūklės leidimus?

Mėgėjiškos žūklės leidimus galima įsigyti internetu.


Draugai
 

 

   
   

 

Banners