ŠIUO METU SVETAINĖ TVARKOMA, VISAS TURINYS PERKELIAMAS Į WWW.NERIJA.LRV.LT
Naujienos / Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas „Natura“2000“ teritorijose.
2018-11-08

 

Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje pradėti vykdyti gamtotvarkiniai darbai, finansuojami 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018-01-0002 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“. Kopų valymo darbai nuo sumedėjusios augmenijos bus vykdomi ir Grobšto gamtiniame rezervate.
 
Kuršių nerijoje vykstant savaiminiam apaugimui sumedėjusia augmenija, nyksta smėlynų ekosistemos su kuriomis yra susijusios Lietuvos ir Europos mastu retos bei saugomos augalų ir gyvūnų rūšys. Baltųjų kopų buveinėse auga Rytų Baltijos pajūrio endeminiai augalai: baltijinė linažolė, baltijinis pūtelis, baltijinė stoklė, pajūrinė našlaitė. Atvirose, skurdžia smėlynų augmenija apaugusiose vietose veisiasi reti drugiai: pajūrinė kukulija, pajūrinis dirvinukas ir tik Kuršių nerijoje aptikta Baltijos šilkabitė. Pilkosiose kopose peri ne viena paukščių rūšis, kurių perimvietės susijusios su atvira erdve. Vienas iš retų ir saugomas ne tik Lietuvos mastu, bet ir europiniu – dirvoninis kalviukas. Siekiant išsaugoti vertingas pajūrio smėlynų buveines su išskirtine biologine įvairove, būtinos gamtotvarkinės veiklos. Priemonės tikslas – išsaugoti nuo apaugimo sumedėjusia augalija esamas kopas, smiltpieves bei miško laukymes, šalinant čia plintančius medžių ir krūmų savaiminukus.

 

 

Nuotr. KNNP archyvo

 

 

Informaciją parengė
Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos
Gamtos skyrius


Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
9. Kur aš galėčiau išsinuomoti dviratį Kuršių nerijoje ir ar yra čia dviračių trasa / takas ?

Parke yra įrengta 51 km ilgio Pajūrio dviračių trasa, o gyvenvietėse – dviračių takai


Draugai
 

 

   
   

 

Banners