2020 SKRUZDŽIŲ METAI KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIAME PARKE
Naujienos / NENDRINIŲ SKULPTŪRŲ ESKIZŲ KONKURSO „Baltų ženklai“ NUOSTATAI
2019-03-18

 I. BENDROSIOS SĄLYGOS

1. Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija 2019 metų gegužės 25 – birželio 2 dienomis organizuoja tradicinį tarptautinį skulptorių simpoziumą, kurio metu bus sukurta nendrinių skulptūrų ekspozicija ant vandens Gintaro įlankoje Juodkrantėje. Ekspozicija skirta Rudens lygiadienio, Baltų vienybės dienai bei Lietuvos valstybingumo šimtmečiui paminėti. Šio tarptautinio projekto metu menininkų sukurti kūriniai pademonstruos darnų žmogaus ir gamtos santykį bei atskleis menininkų profesionalumą. Skulptūros bus kuriamos 2019 metų gegužės 25 – birželio 2 dienomis, skulptorių kūrybinėje stovykloje Juodkrantėje, pastatomos ant vandens Gintaro įlankoje ir eksponuojamos viso vasaros sezono metu. Rugsėjo 22 dieną, kada švenčiama rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dienos šventė, teatralizuoto renginio metu nendrinės skulptūros bus sudegintos. Konkursu siekiama Gintaro įlankoje surengti originalią, didelės meninės vertės nendrinių skulptūrų ekspoziciją, kurią bus galima lankyti viso vasaros sezono metu.

2. Šie nuostatai reglamentuoja minėto projekto skulptūrų eskizų konkurso (toliau – konkursas) tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką, kūrinių eksponavimą, konkurso viešinimą.

3. Konkursą organizuoja Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkurso tikslas – per Kuršių nerijos simbolius populiarinti Kuršių nerijos vertybes ir Baltų tautų tradicijas ir padėti išsaugoti jų tęstinumą per ryšį su profesionaliu menu.

5. Konkurso uždaviniai:

5.1. Surengti nendrinių skulptūrų eskizų konkursą „Baltų ženklai“;

5.2. Atrinkti 5 (penkis) geriausius skulptūrų eskizus ir pakviesti jų  autorius dalyvauti skulptorių kūrybinėje stovykloje (simpoziume) Juodkrantėje.

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

6. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos ir Latvijos menininkai.

7. Privalumai: narystė Lietuvos dailininkų sąjungoje; patirtis dalyvaujant panašiuose simpoziumuose.

8. Konkursui jo dalyviai organizatoriams turi pateikti skulptūrų eskizus:

8.1. atitinkančius baltų tradicijas ir konkurso temą „Baltų ženklai“;

8.2. skulptūrų tūris natūroje turi neviršyti 5 m3, o aukštis ne daugiau nei 5 m.

8.3. skulptūrų medžiaga: nendrės ir medinės kartys (organizatorius suteikia medžiagas ir dalį darbo įrankius);

8.4. skulptūrų tvirtinimo būdas: vandenyje ant medinių karčių karkaso į Kuršių marių dugną arba ant plausto.

 

9.  Dokumentų pateikimo tvarka: skulptūrų eskizą (-us) autorius pateikia ir užpildytą konkurso dalyvio anketą (1 priedas). Konkurso dalyviai ant eskizo (-ų) nurodo skulptūros pavadinimą (-us), bet nenurodo autorystės.

10. Dokumentai priimami nuo konkurso paskelbimo dienos iki 2019 m. balandžio 26 dienos Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje (pirmadieniais – penktadieniais 8.00 - 12.00 ir 13.00 - 17.00) adresu: Naglių g. 8, LT- 93123 Neringa arba el. paštu: knnp@nerija.lt. Ant voko arba el. laiško antraštėje užrašyti: Nendrinių skulptūrų eskizų konkursui.

11. Skulptūrų konkurso eskizus vertins komisija sudaryta iš meno ekspertų, skulptorių, konkurso organizatorių pagal šiuos kriterijus: Kuršių nerijos simbolio reikšmingumas ir prasmingumas, interpretacija, formų ir elementų originalumas,  meniškumas, estetiškumas, pastatymo vandenyje galimybės.

12. Organizatorius 5 (penkių) geriausių skulptūrų eskizų autorius pakviečia dalyvauti 2019 metų gegužės 27 - birželio 2  dienomis skulptorių kūrybinėje stovykloje Juodkrantėje.

12.1. Organizatorius įsipareigoja:

12.1.1. Honoraras autoriui – 350,0 Eur už skulptūros sukūrimą ir pastatymą;

12.1.2. Skulptūros autoriui suteikiamas apgyvendinimas dviviečiame kambaryje (galimybė apsistoti su talkininku);

12.1.3. Autoriui kompensuojamos maitinimo išlaidos, dienai - 7.60 Eur. (talkininko maitinimo išlaidos nekompensuojamos);

12.1.4. Autoriui suteikti vienkartinį nemokamą persikėlimą keltu 1 (vienai) transporto priemonei;

12.1.5. Autoriui suteikti vienkartinį pravažiavimą pro Alksnynės kontrolės postą, atleidžiant nuo vietinės rinkliavos mokesčio;

12.1.6. Autoriui suteikti pagrindines medžiagas skulptūros sukūrimui ir pastatymui: nendrės, medinės kartys, medienos atraižos, viela, vinys, dalis darbo įrankių. Skulptorių kūrybinei stovyklai suteikiama valtis.

12.2.  Organizatorius nekompensuoja kitų su kelione susijusių išlaidų, bei nesuteikia specifinių darbo įrankių ar priemonių skulptūros idėjai įgyvendinti.

 

IV. DARBŲ EKSPONAVIMAS

13. Nendrinės skulptūros ant vandens Gintaro įlankoje, Juodkrantėje bus eksponuojamos 2019 m. birželio 3 – rugsėjo 22 dienomis.

15. 2019 m. rugsėjo 22 d. nendrinių skulptūrų autoriai kviečiami dalyvauti ir uždegti savo skulptūrą Rudens lygiadienio ir baltų dienos paminėjimo šventėje Gintaro įlankoje, Juodkrantėje.

V. KONKURSO VIEŠINIMAS

16. Organizatorius  konkurso rezultatus viešina ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo konkurso pabaigos. Konkurso nugalėtojai  bus informuojami asmeniškai telefonu arba elektroniniu paštu.

17. Internete informacija apie konkursą ir jo rezultatus talpinama Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos  tinklalapiuose www.nerija.lt ir nerija.am.lt.


Nendrinių skulptūrų eskizų konkurso „Baltų simboliai“ dalyvio anketa. 

Konkurso koordinatorius – Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Kraštotvarkos skyriaus kultūrologė Edita Aliochno, tel. 8 609 86287, el. paštas: edita.aliochno@nerija.lt.

 


Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
3. Ar reikia mokėti už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinį parką?

Alksnynės kontrolės poste reikia mokėti Neringos miesto savivaldybės nustatytą rinkliavą


Draugai
 

 

   
   

 

Banners