Įsigydami LANKYTOJO BILIETĄ prisidėsite prie Kuršių nerijos kraštovaizdžio išsaugojimo!!!
Naujienos / Kuršių nerijos nacionaliniame parke vykdomi gamtotvarkos ir krantotvarkos darbai
2019-10-17

Baltijos jūros kranto degradavimo stabdymas

Projekto „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ veiklomis 2017-2018 m. apsauginis kopagūbris 50 km ruože sutvirtintas 3,4 ha šakų klojiniais, šiais metais bus iškloti dar 6 ha klojinių. Tvarkant rekreacinę infrastruktūrą, 2019 m. didžiausias dėmesys yra skiriamas vasarotojų ir gamtos jėgų pažeistų Nidos, Smiltynės ir Pervalkos rekreacinių zonų sutvarkymui: atnaujinti 24 lentiniai takai, 9 molio-žvyro takai, 27 laiptai, nupinta virš 1,5 km. žabtvorių.

Iki 2020 m. pabaigos Nidos, Pervalkos, Juodkrantės ir Smiltynės rekreacinėse zonose bus įrengti 5 nauji perėjimai per apsauginį kopagūbrį. Atsižvelgiant į teritorijos reljefą, dalį naujos infrastruktūros bus siekiama pritaikyti žmonėms su specialiaisiais poreikiais. Papildomai šalia esamų ir naujų perėjimų per apsauginį kopagūbrį visose rekreacinėse zonose bus įrengti dviračių stovai, leidžiantys vienu metu nacionalinio parko teritorijoje saugiai pastatyti 770 dviračių.

Šis projektas vykdomas siekiant minimizuoti neigiamas klimato kaitos pasekmes, pristabdyti intensyvų Baltijos jūros Kuršių nerijoje kranto degradavimą. Krantotvarkos priemonių įgyvendinimo paslaugas teikia UAB „Raguvilė“, krantotvarkos priemonių poreikį ir atliktų priemonių efektyvumą kasmet vertina monitoringo vykdytojai UAB „Žvelk aukščiau“.

Jautrių teritorijų saugojimas nuo apaugimo

2017 m. pradėto biologinės įvairovės apsaugos projekto III etapas taip pat eina į pabaigą. Iki 2020 m. pavasario dalyje apsauginio kopagūbrio ir greta esančioje bemiškėje palvėje,Naglių gamtiniame rezervate bus iškirstos invazinės rūšies - raukšlėtalapio erškėčio (Rosa rugosa) atžalos. Naglių ir Grobšto gamtiniuose rezervatuose ir Parnidžio kraštovaizdžio draustinyje bus toliau šalinama sumedėjusi augalija, taip tęsiant prieš dvejus metus pradėtus gamtotvarkinius darbus.

Vykdomos veiklos prisideda prie kopų, smiltpievių, miško laukymių Naglių gamtinio rezervato reguliuojamo režimo konservacinėse smėlynų ir miškų – smėlynų zonose išsaugojimo nuo apaugimo.

Projektai finansuojami ES struktūrinių fondų lėšomis

Projektas „Baltijos jūros kranto (apsauginio kopagūbrio) tvirtinimas Kuršių nerijoje“ įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Pajūrio juostos tvarkymas“.

Projekto veiklų koordinatorė - Kornelija Dambrauskienė, tel. 8 469 51224, el. paštas kornelija.dambrauskiene@nerija.lt

Gamtotvarkos darbai yra finansuojami pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“.

Projekto vadovė – KNNP direktoriaus pavaduotoja Lina Dikšaitė tel. 8 469 51224, el. paštas: lina.diksaite@nerija.lt


Renginių kalendorius
Dažniausiai užduodami klausimai
1. Kokias pagrindines taisykles reikia žinoti lankantis Kuršių nerijos nacionaliniame parke?

Prašome atkreipti dėmesį į apribojimus lankantis Kuršių nerijos nacionaliniame parke


Draugai
 

 

   
   

 

Banners